Algemene ledenvergadering (ALV) maandag 11 oktober 2021

Beste leden,
Hierbij nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van ATC de Groene Kamer. Het wordt een hybride vergadering die digitaal zal zijn en in beperkte mate fysiek. We doen dat om twee redenen: enerzijds vinden wij het niet verantwoord om in de kantine veel leden uit te nodigen en anderzijds hopen we op deze manier meer leden te betrekken bij de ALV.

Datum: 11 oktober a.s. van 19.30 u tot 22.30 u. Hieronder tref je de agenda van de ALV aan als bijlage. De overige vergaderstukken vind je hier.

Aan deze digitale vergadering kun je deelnemen op je computer, laptop en je mobiel. Tijdens de vergadersessie kun je (meermalen) je stem uitbrengen en je kunt vragen stellen. Hoe je digitaal kunt deelnemen, lees je in een mail die je binnenkort ontvangt.

Mochten er leden zijn die niet in staat zijn DIGITAAL deel te nemen aan een digitale vergadering dan kunnen zij de bestuurssecretaris verzoeken in het clubhuis aanwezig te mogen zijn. Bestuur en enkele commissieleden vergaderen vanuit de kantine, en daar is nog plaats voor een beperkt aantal leden. In dat geval graag een mail naar: secretaris@atcdegroenekamer.nl.

Ook is het mogelijk om een ander lid te machtigen om in de vergadering voor jou te stemmen als je zelf verhinderd bent. Je stuurt dan een mail met als onderwerp ‘Machtiging ALV’ naar secretaris@atcdegroenekamer.nl en daarin vermeld je wie je machtigt. Om technische redenen kun je als deelnemer aan de vergadering maximaal namens twee personen stemmen: namens jezelf, en namens één medelid dat jou gemachtigd heeft.

Op de agenda staat een zaak die voor onze vereniging van groot belang is: de uitbreiding van de tennisvereniging met padel. We hopen dat zoveel mogelijk leden hierover willen meevergaderen.

Tot 11 oktober,
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ATC de Groene Kamer

Comments are closed.

X