Algemene ledenvergadering (ALV) uitgesteld

Als gevolg van de risico’s die het Corona-virus met zich meebrengt hebben wij als bestuur van ATC De Groene Kamer besloten de ALV van aanstaande maandag te verdagen. Het lijkt ons geen goed idee om met ongeveer 50 leden in de betrekkelijk kleine ruimte van ons clubhuis bij elkaar te gaan zitten. Bovendien bestaat de kans dat een aantal leden uit zichzelf besluit niet te komen, zodat de opkomst ondermaats zal zijn.

De nieuwe datum voor deze vergadering wordt 19 mei aanstaande, eveneens in ons clubhuis.

Alle agendapunten verdragen het volgens ons om later te bespreken met de leden op één na, en dat is de vaststelling van de contributie voor senioren en junioren. Vanwege de aanmelding van nieuwe leden dient die zo spoedig mogelijk bekend te zijn, en natuurlijk moeten de rekeningen aan de leden de deur uit. Dat zal per 27 maart gebeuren.

Nood breekt wet: wij stellen als bestuur voor om de contributie zoals gebruikelijk slechts te verhogen met het percentage van de inflatie. Dat betekent voor 2020 de volgende contributies:

Senioren: EUR 177,-

Junioren: EUR 97,-

Dagleden: EUR 133,-

Mocht je hiertegen bezwaar maken, laat het ons dan weten via de mail: secretaris@atcdegroenekamer.nl. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om er in de ALV van mei op terug te komen. In ieder geval zal er dan over de contributie gestemd worden, zij het met terugwerkende kracht. Ook wij beseffen dat deze beslissing niet de stijlprijs verdient, maar weten je op dit moment geen beter voorstel te presenteren.

Wij hopen dat je begrip hebt voor de situatie en ook voor de beslissing tot uitstel die wij ons genoodzaakt zien te nemen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, 

Rik van Dommele (voorzitter)

Comments are closed.

X