De datum van de ALV is al eerder gecommuniceerd: 15 april 2019 om 20.00 uur. Tijdens de ALV kan er, met uitzondering van de lessen, niet getennist worden.

Uitnodiging, agenda en overige stuken volgen.

 Gevonden: (kandidaat) voorzitter

Na 9 jaar voorzitterschap zal Lando Markhorst de voorzittershamer tijdens de ALV op 15 april overdragen. Het bestuur is verheugd dat Rik van Dommele beschikbaar is om de functie van Lando over te nemen. Vanuit het bestuur zal Rik dan ook voor de functie van voorzitter worden voorgedragen tijdens de ALV.

 Gezocht: penningmeester

Ook onze penningmeester, Michel Peters, stelt zich de komende ALV na 3 termijnen niet meer verkiesbaar. Een eerste inventarisatieronde onder leden heeft geen kandidaten opgeleverd. Het bestuur is dus naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb jij interesse? Meld je bij secretaris@atcdegroenekamer.nl.

Wil je eerst meer informatie over de inhoud en tijdbeslag van deze functie? Bel dan met Michel Peters (06-53 421 821).

 Gezocht: voorzitter Accommodatiecommissie

Vind jij het ook belangrijk dat ons tenniscomplex tip top in orde is? En wil jij ook een (klein) deel van jouw kostbare vrije tijd geven aan onze club?

Meld je dan om lid te worden van de Accommodatiecommissie. Die commissie zorgt dat de banen en mooi bijliggen, dat de verlichting goed functioneert en dat het clubhuis er goed bij staat. Er zitten met name klusmannen in, maar de commissie zoekt ook iemand (M/V) die meedenkt, de overleggen leidt en de link is naar het bestuur.

Bij interesse of vragen: meld je bij secretaris@atcdegroenekamer.nl.

 

Comments are closed.

X