Coronatoegangsbewijs

Beste leden,

Als vereniging komen we door de laatste coronamaatregelen in lastig vaarwater terecht. Iedereen die het clubhuis betreedt moet namelijk van nu af aan gecontroleerd worden op zijn of haar coronatoegangsbewijs.

Dat geldt niet alleen voor zitten in de kantine, maar ook voor een drankje bestellen, zelfs voor het gebruiken van toiletten en kleedkamers.

We hebben er een kort moment aan gedacht om het clubhuis onder deze condities te sluiten, maar vervolgens besloten toch een poging te moeten wagen het open te houden.

Dat doen we dan ook, waarbij we de volgende afspraken maken:

  • het clubhuis is gesloten als er geen bardienst aanwezig is
  • is bardienst wel aanwezig dan is het clubhuis en uiteraard ook de kantine te betreden. De bardienst dient dan wel het CTB van elke binnenkomer te checken.
  • we waren dit al gewoon voor mensen die in de kantine iets wilden drinken en daarbij wilden zitten. Nu breidt zich dat dus uit tot elk betreden van het clubhuis.

Om die reden willen we iedereen vragen om alleen van toiletten en kleedkamers gebruik te maken als dat niet anders kan. Verder willen we leden zonder CTB vriendelijk doch dringend verzoeken buiten het clubhuis te blijven.

We willen deze nieuwe afspraken, die een wissel trekken op de barvrijwilligers, na twee weken evalueren. Mochten zich fricties voordoen, dan kan alsnog besloten worden dat het beter is het clubhuis te sluiten.

Bij voorbaat dank voor je medewerking,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van atc de Groene Kamer.

Comments are closed.

X