Bestuur

De vereniging is 'normaal' georganiseerd, d.w.z. er is een bestuur van maximaal zeven leden, waarin naast voorzitter, secretaris en penningmeester ook de voorzitters van de commissies (technische commissie, barcommissie, accommodatiecommissie en communicatiecommissie) zijn vertegenwoordigd.

Dit bestuur vertegenwoordigt de vereniging, coördineert alle activiteiten van de verschillende commissies door het jaar heen, en voert dus kort gezegd het algemene beheer over de vereniging, zowel inhoudelijk als financieel. Daar hoort ook bij het organiseren van minstens één Algemene Ledenvergadering (ALV) per jaar, meestal in februari. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Tevens kunnen leden hier hun invloed uitoefenen op het verenigingsbeleid.

Het bestuur bestaat uit:

X