1929 – 1959

Baancomplex_De_Enk

Foto: Banencomplex "De Enk"

1929
Een aantal enthousiaste AKU medewerkers richten een tennisclub op en krijgen toestemming van de AKU-directie om op een tennisbaan achter de villa "San Luca" aan de Velperweg te gaan spelen.

1932
De officiële oprichting van de AKU-Tennisclub, aantal leden 90. Een nieuwe baan achter villa "De Enk" wordt aangelegd, aanlegkosten fl. 1.600,-. Een contract tussen directie en bestuur ATC wordt opgesteld. Jaarlijkse huur fl. 150,- . Er mag alleen gespeeld worden van maandag t/m vrijdag na 17.30 uur, zaterdag na 13.00 uur en zondags. Contributie fl. 8, - per jaar.

1942
De Ortskommandantur van Arnhem eist het inmiddels tot twee banen uitgebreide park op: 2 avonden + zaterdagmiddag zijn voor Wehrmacht-officieren. Na ca. 2 maanden spelen vetrekken zij naar een ander complex.

1946
Aan de leden van de AKU-Tennlsclub wordt een circulaire gestuurd waarin opgave werd verzocht van benodigde kleding en schoeisel. Er zal dan moeite worden gedaan door het bestuur om deze artikelen tegen distributie-textielpunten te verschaffen.

1947
De ATC heeft een competitieteam ingeschreven bij de K.N.L.T.B.

1948
Jaarlijks zal bij de AKU-Tennisclub om een wisselbeker worden gespeeld in het dames- en heren enkel. De jaarcontributie bedraagt inmiddels fl. 11, -.

1949
Met de KEMA zal ieder jaar een vriendschappelijke wedstrijd worden verspeeld. Tot 1985 hebben ca. 30 ontmoetingen plaats gevonden.

1952
3 Teams nemen deel aan de tenniscompetitie. De contributie wordt verhoogd tot f 13, - per Jaar.

1954
Het 1ste team promoveert naar de 3e klasse van de zondagcompetitie.

1956
De ladderwedstrijden doen hun intreden, aantal deelnemers 20. Aantal leden 120.

1957
Door de bouw van het AKU centrale kantorencomplex moet uitgeweken worden naar de TV "De Hoogkamp" en het tenniscomplex "Beekhuizen". Slechts 50 leden telt de vereniging in 1959.

X