1960 – 1984

1960
Officiële opening, in mei 1960, van 2 tennisbanen aan de Lekstraat achter de spoorlijn. In de statuten wordt deze datum vermeld als oprichtingsdatum van de nieuwe AKU-Tennisclub

1962
Ledenwerving in april d.m.v. een film- en quizavond. Inschrijfgeld clubkampioenschappen fl. 0,50. Contributie fl. 22,50.

1964
In april vindt de officiële opening plaats van de 3e en 4e baan, met een tennisdemonstratie van enkele prominenten.

1968
De kantine wordt verfraaid en feestelijk heropend in april. Aantal leden 230.

1970
Aanvang jaarlijks Dr. Vits – GedächtnisTennisturnier in Kelsterbach, West Duitsland. Duur vijf Jaar.

1975
Aantal leden is teruggelopen naar 138. Het bestuur voert enkele jaren ledenwerfacties.

1980
De acties hadden succes! Een ledenstop moet worden ingevoerd bij 300 leden. Contributie fl. 105. - per jaar. Het bestuur neemt voor een symbolische prijs het tenniscomplex van Akzo over en wordt eigenaar.

1983
Op 2 juli wordt de kantine, ca. 12 meter vergroot en geheel vernieuwd, feestelijk geopend.

X