Sponsorcommissie

Na een verzoek van het bestuur en een aantal verkennende gesprekken, is er een nieuwe sponsorcommissie benoemd. De commissieleden zijn Romke van der Wal en Bart Brouwer.

Er is bewust gekozen voor een niet te grote commissie. Met twee personen is goed en vooral efficiënt te werken. Er kunnen snel beslissingen worden genomen en gezien deze samenstelling is er kennis en ervaring voldoende om tot resultaten te komen. De doelstelling blijft en is, om te proberen via sponsors financiële bijdragen voor onze club te verwerven.

Natuurlijk moet er ook een wisselwerking ontstaan. Zodat, daar waar het kan, ook de sponsors, zakelijk voordeel hebben uit hun sponsoring. De commissie heeft zich ook ten doel gesteld om de contacten tussen de sponsors en onze tennisclub te verbeteren. O.a zullen wij hiervoor een sponsordag gaan organiseren.

Om de communicatie tussen de club en de leden te verbeteren, is binnen deze nieuwe commissie het idee ontstaan om met een Nieuwsbrief te gaan starten. Eerst voorzichtig “tweemaandelijks”, maar als e.e.a. zich goed ontwikkelt dit naar een maandelijkse uitgave te brengen. Er worden nu contacten gelegd om e.e.a. te onderzoeken.

Het eerste werk is om de commissie goed administratief te gaan onderbouwen, nieuwe contracten te formuleren en het organisatorische helder op te zetten. Er is een groot aantal vragen over het verleden, zodat eerst dit goed moet worden besproken c.q. afgewerkt. Van een aantal leden en oud sponsorcommissieleden, is al veel medewerking gekregen.

De nieuwe commissie gaat met veel plezier aan de slag en hoopt, met het daadwerkelijke werk, nieuwe sponsors te contracteren en vervallen contracten te verlengen, aan de slag te gaan.

We houden op u de hoogte!

Overzicht sponsoren:

  • Chinees Restaurant “De Chinese Muur”

 

  • Wijnkoperij Henri Bloem

 

  • Autobedrijf Van Setten

 

  • Sport 2000 Snelders Sport Elst

 

  • Vollaard Assurantiën

 

  • Installand.nl

 

  • Diabolo ICT Solutions

 

  • ExpoHelp

 

  • Odin Wenting

 

  • Open Makelaars

 

 • Wijnbergen

X