Overlijdensbericht Melle Scheper

Op 4 april jongsleden is Melle Scheper onverwacht overleden.

Melle werd lid van De Groene Kamer in de tijd dat de ledenadministratie nog aan de hand van een kaartenbak ging, waardoor hij in het systeem werd geregistreerd als ‘’lid vanaf 1 januari 1900’’. Zowaar een prestatie voor iemand die in 1933 in Bergharen werd geboren.

Melle is dus heel lang lid geweest; een heel actief lid.

Als tennisser was hij dankzij zijn lengte vooral een gevreesde tegenstander aan het net. Vrijwel elke lob werd een prooi voor Melle. De laatste jaren speelde hij in het 55+ team, onder andere met Allard van der Burg. Met zijn teammaatjes zoals Wim Smaak ging hij ook graag motorrijden, een andere hobby van hem. Maar naast de baan is Melle jarenlang bijzonder actief geweest voor onze vereniging. Vanwege zijn technische kennis belandde hij in de Accomodatiecommissie en nam onder andere het elektronische toegangssysteem onder zijn hoede. Vanwege zijn bijdrage aan de vereniging werd hij in 2021 benoemd tot Lid van Verdienste.

Op 11 april hebben velen op begraafplaats Moscowa afscheid van Melle genomen en heeft Allard namens onze vereniging gesproken.

Wij wensen zijn vrouw Greet, dochters en familie veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Namens het bestuur,
Rik van Dommele

Comments are closed.

X