Protocol verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Gelukkig mag er vanaf maandag 4 mei 2020 weer getennist worden voor de jeugd t/m 18 jaar. Hier zijn wel regels aan verbonden die in dit protocol zijn samengevat.

Openingstijden van het park

- maandagen van 16.30 tot 19.00 uur - woensdagen van 15.00 tot 19.00 uur - donderdagen van 16.00 tot 19.00 uur - vrijdagen van 16.30 tot 19.30 uur - zaterdagen van 14.00 tot 17.00 uur - zondagen van 15.00 tot 17.00 uur

Baanverdeling

Baan 1 en 2: vrijspelen voor kinderen t/m 12 jaar (singelen en dubbelen). Baan 3 en 4: op de meeste tijden lessen van Pim Brand. Baan 5 en 6: vrijspelen voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar: alleen singelen.

Toezichthouder

Nu de jeugd weer (onder aanwezigheid van een toezichthouder) mag spelen, komt uiteraard de vraag wie deze toezichthouders zijn.

Op de door de weekse momenten zal Pim Brand deze rol op zich nemen, in de weekenden (vanaf 9 mei) zoeken we daarvoor echter vrijwilligers. En nu de bardiensten niet hoeven te worden ingevuld hopen we deze vrijwilligers goed te kunnen vinden. Vanzelfsprekend hopen we ook dat de ouders van onze jeugdspelers zich aanmelden als toezichthouder.

De taken zijn: - Toedelen van de baan. - Geven van hygiëne instructies en toezien op de naleving ervan. - Ontsluiten van het clubgebouw indien in noodgeval toch gebruik gemaakt wordt van het toilet. - Zorgen dat de deurklinken etc. worden gedesinfecteerd.

Om je aan te melden kun je gebruik maken van de barplanner in Allunited.

Speciale gedragsregels

- Het clubgebouw is niet open. Alleen in noodgevallen wordt het clubgebouw geopend voor toiletbezoek. - Ga daarom voor bezoek aan het tennispark thuis naar het toilet. - Breng je eigen water mee naar het tennispark. - Er hoeft niet afgehangen te worden binnen op het tennispark. - Meld je bij aankomst bij de toezichthouder; deze besluit wanneer je op welke baan mag spelen. - Gebruik voor het betreden en verlaten van de baan uitsluitend het hekje direct aan de baan (dus niet "oversteken"). - Gebruik de scoreborden niet. - Wissel geen ballen uit met andere banen.

Let op

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt, alleen dan kunnen we straks de regels verder (laten) versoepelen en voorkomen we boetes. Samen krijgen we Corona onder controle.

Vragen?

Bij twijfel: Rik van Dommele is vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor dit protocol en ander corona-beleid

Comments are closed.

X