Afhangreglement

  1. De leden van ATC De Groene Kamer zijn te allen tijde verplicht, voordat zij gaan tennissen, de betreffende baan ' elektronisch af te hangen' met het door de vereniging verstrekte en op naam gestelde pasje. Pasjes zonder pasfoto zijn niet geldig. De afhangtijd is 45 (singles) of 60 (dubbels) minuten (inclusief vegen).
  2. Het afhangen van een baan kan alleen geschieden bij aanwezigheid van minimaal twee bespelers van de betreffende baan.
  3. Een vrije baan mag pas afgehangen worden op het tijdstip dat er ook daadwerkelijk gespeeld gaat worden. U hangt dus af op de begintijd van spelen. 'vooruit hangen' is dus niet toegestaan.De volgorde van afhangen is als volgt:
  4. een vrije baan, d.w.z. een baan die nog niet is afgehangen;
  5. als er geen vrije baan is: de baan met de langstspelenden.
  6. Het is niet toegestaan tijdens het spelen, of bij doorspelen na 45/60 minuten, het afgehangen tijdstip te veranderen!
  7. Wanneer een speelperiode is begonnen, kan op een baan waarop een enkelspel wordt gespeeld, slechts met goedvinden van de beide spelenden 'bijgehangen' worden.
  8. Indien er meer dan twee wachtenden per beschikbare baan zijn, is men desgevraagd verplicht dubbelspel toe te staan. Wijzigingen of 'correcties' op het afhangbord mogen uitsluitend worden aangebracht door bestuursleden, leden van de Technische Commissie, de groundsman of de dienstdoende barman/vrouw.
  9. Na gespeeld te hebben mag U pas na 15 minuten pauze weer een baan afhangen. Lessen geldt hierbij ook als afhangen!
  10. Vergeet niet na iedere spelperiode de baan te vegen.

X