Baanreglement

  1. Het dragen van tennisschoenen is verplicht.
  2. Er moet altijd afgehangen worden (ook tijdens lessen).
  3. Alleen de verlichting aandoen van de baan (banen) waarop gespeeld wordt.
  4. Speeltijd single 45 minuten; dubbel 60 minuten (als er veel wachtenden zijn dan verzoek om te dubbelen).
  5. Speeltijden jeugd: tot 18.00 u.; seniorleden mogen hierna jeugdleden direct afhangen.
  6. Speeltijden dagleden: doordeweeks tot 18.00 u. en van 1 okt. tot 1 mrt. ook tot deze tijd in het weekend.
  7. Indien een baan afgekeurd is om te spelen (ontspannen net met bordje), beslist alleen een bevoegd persoon wanneer er weer gespeeld mag worden.
  8. Na de speeltijd de baan vegen met het sleepnet (ook de ruimten buiten de zijlijnen en achter de baselines). Laat de baan schoon achter.
  9. Bij het laatst verlaten van het park de deur naar de kleedkamers en het toegangshek afsluiten met de tag

VEEL TENNISPLEZIER!!!

X