Introductieregels

Introduceren op de banen van de Groene Kamer

Introduceren

Je wilt op de banen van de vereniging tennissen met een niet-lid of niet-leden. Dat kan, je introduceert in dat geval je medespeler of medespelers.

Introduceren van niet-leden kan alleen als je zelf mee tennist; er moet dus altijd een lid van de vereniging bij betrokken zijn.

Hoe doe je dat?

Je hangt via het afhangsysteem een baan af. Als medespelers kies je voor Introducee 1, of Introducee 1, 2 en 3.

Kosten

Aan het introduceren zijn kosten verbonden, namelijk 5 euro per introducee. Op de baan aangekomen ga je de kantine in en achter de bar sla je op het pin-apparaat per introducee 5 euro aan. Je betaalt vervolgens met je bankpasje.

Ook is het mogelijk om het bedrag over te maken; je stort dan eenvoudig het introduceerbedrag op de rekening van de vereniging onder vermelding van ‘Introduceren’. Het rekeningnummer is: NL69 INGB 0000 9422 00 ten name van: ATC De Groene Kamer.

NB.

Je kunt een niet-lid slechts een beperkt aantal maal per jaar introduceren. Als het vaker voorkomt, verwachten we dat diegene lid wordt van De Groene Kamer.

X