Verenigingsregels

Gebruik complex

 • Het complex is de gehele dag voor leden toegankelijk;
 • De tags, die toegang verschaffen tot het terrein en het gebouw, worden op verzoek en na betaling van de borg uitgereikt;
 • De laatste bezoeker dient er zeker van te zijn dat er niemand meer aanwezig is op het terrein of in het gebouw. Het clubgebouw en het hek dienen vervolgens zorgvuldig afgesloten te worden;
 • Denk aan de verlichting binnen en buiten!
 • N.B. De veiligheidslampen buiten schakelen automatisch aan en uit;

Gebruik banen

 • Voor het gebruik van de tennisbanen geldt het afhangsysteem: zie reglement naast het afhangbord;
 • Er mag uitsluitend worden getennist, indien met het geldige tennispasje (dus voorzien van pasfoto) is afgehangen;
 • Op de banen zijn tenniskleding en tennisschoenen verplicht (loopschoenen zijn dus verboden), leden kunnen elkaar hierop aanspreken;
 • Na ieder gebruik dient de baan zorgvuldig gesleept te worden;
 • De aanwijzingen van de Groundsman dienen te allen tijde opgevolgd te worden!

Gebruik van de banen tijdens winterperiode

 • Bespelen banen tijdens dooi is ten strengste verboden. De banen blijven onbespeelbaar zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen;
 • Vuistregel: zolang er bij dooi nog ijs in de sloten ligt: niet spelen!Betreding besneeuwde banen niet toegestaan;
 • Bij kale vorst mogen banen bespeeld worden;
 • Bespeling van de banen bij ijzel is om veiligheidsoverwegingen voor de spelers af te raden;
 • Bespelen banen altijd voor eigen risico. Het bestuur is nooit aansprakelijk voor blessures!

Gedrag op de baan

Algemene regel is dat men de spelers op de andere banen niet onnodig hindert. Tips:

 • beperk het aantal ballen per baan;het is verstandig ballen te merken;
 • loop niet over de baan waar anderen spelen;
 • vraag de bal terug.

Introductie

 • Introductie van 'niet-leden' is in beperkte mate toegestaan à € 5,= per introducé.
 • Voor inschrijving en betaling: zie introductiereglement.

Bardiensten

Elk lid dient verplicht 2 maal per jaar een bardienast te draaien, commissieleden uitgezonderd. Voor een uirtgebreide beschrijving klikt u op Lid worden (bovenaan op homegage)

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks plaats. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid. Tevens kunnen leden hier hun invloed uitoefenen op het verenigingsbeleid.

Beëindigen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen, dient u dit -  door een email te sturen naar ledenadministratie@atcdegroenekamer.nl - vóór 1 november van enig jaar te doen. Zo niet dan bent u automatisch lid voor het volgende verenigingsjaar. Het verenigings­jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

X