Verenigingsregels

Gebruik complex

 • Ons park is van en voor alle leden. Draag er zorg voor en ga er verstandig mee om.
 • Relevante reglementen voor het gebruik van de tennisbanen vind je hier.
 • Het complex is de gehele dag voor leden toegankelijk, van 8 tot 23 uur.
 • De toegangspas, die toegang verschaft tot het terrein, het clubgebouw en de kantine, is beschikbaar voor leden en proefleden. Deze pas is persoonlijk en dient altijd meegenomen te worden naar het park.
 • De laatste bezoeker dient er zeker van te zijn dat er niemand meer aanwezig is op het terrein of in het gebouw. De kantine, het clubgebouw en het hek dienen vervolgens zorgvuldig afgesloten te worden met de toegangspas.
 • Denk aan de verlichting binnen en buiten! (N.B. De veiligheidslampen buiten schakelen automatisch aan en uit.)

Gebruik banen

 • Alle afspraken over het gebruik van de banen vind je in het Baanreglement.
 • Er mag uitsluitend worden getennist, indien is gereserveerd.
 • Reservering van een baan geschiedt in het online afhangsysteem in Allunited. Zie hiervoor ook het Afhangreglement.
 • Speel je op een baan die is gereserveerd door andere leden, dan verlaat je de baan, ook als er andere banen onbezet zijn.
 • De aanwijzingen van de groundsman of een bestuurslid dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het bespelen van banen is voor eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor blessures.

Introductie

 • Introductie van 'niet-leden' is in beperkte mate toegestaan à € 5,= per introducé.
 • Voor inschrijving en betaling: zie het Introductiereglement.

Vrijwilligerswerk

De vereniging verwacht van elk lid een bijdrage in het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld als lid van een commissie. Neem je niet deel aan deze taken dan wordt verwacht dat je twee maal per jaar een bardienst draait. Voor meer informatie hierover klik je op ‘Lid worden’ (bovenaan op homepage van de clubsite).

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks plaats. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid. Tevens kunnen leden hier hun invloed uitoefenen op het verenigingsbeleid.

Beëindigen lidmaatschap

Indien je het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen, dien je dit -schriftelijk- vóór 1 november van enig jaar te doen bij de ledenadministratie. Zo niet dan ben je automatisch lid voor het volgende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

X