Uitnodiging voor ALV 25 april 2022

Beste leden,

Hierbij nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van ATC de Groene Kamer. Het wordt een hybride vergadering die digitaal zal plaats vinden en in beperkte mate fysiek. We doen dat om twee redenen: enerzijds vinden wij het niet verantwoord om in de kantine veel leden uit te nodigen en anderzijds hopen we op deze manier meer leden te betrekken bij de ALV.

Datum: maandagavond 25 april a.s. van 19.30 u tot 22.30 u.

De agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag en de overige vergaderstukken vind je hier en in de portal van Online ALV (nadat je bent aangemeld).

Deelnemen
Aan deze digitale vergadering kun je deelnemen op je computer, laptop en je mobiel. Tijdens de vergadersessie kun je (meermalen) je stem uitbrengen en je kunt vragen stellen. Hoe je digitaal kunt deelnemen, lees je in een mail die je in de week voor de ALV ontvangt.

Aanwezigheid clubhuis
Mochten er leden zijn die niet in staat zijn digitaal deel te nemen aan deze vergadering dan kunnen zij de bestuurssecretaris verzoeken in het clubhuis aanwezig te mogen zijn. Bestuur en enkele commissieleden vergaderen vanuit de kantine, en daar is nog plaats voor een beperkt aantal leden. In dat geval graag een mail naar: secretaris@atcdegroenekamer.nl.

(Overigens zullen ook de aanwezigen in de kantine gevraagd worden digitaal te stemmen op hun mobiel; voor wie dat niet kan, verzorgen we een oplossing.)

Volmachten
Ook is het mogelijk om een ander lid te machtigen om in de vergadering voor jou te stemmen als je zelf verhinderd bent. Je stuurt dan een mail met als onderwerp ‘Machtiging ALV’ naar secretaris@atcdegroenekamer.nl en daarin vermeld je wie je zelf bent en wie je machtigt. Om praktische redenen kun je als deelnemer aan de vergadering maximaal namens twee personen stemmen: namens jezelf, en namens één medelid dat jou gemachtigd heeft.

Op de agenda staan zaken die voor onze vereniging van groot belang is: noodzakelijke nieuwe statuten en bijbehorend nieuw Huishoudelijk reglement. Maar ook: de laatste ontwikkelingen van het Padelproject. We hopen daarom dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de vergadering.

Tot 25 april,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ATC de Groene Kamer.

Comments are closed.

X